%

SUOSITTELEE

%

TYÖTEHO NOUSEE

%

STRESSI LASKEE

VARAA AUNTIE-ESITTELY

Valitse sinulle sopiva aika kuullaksesi, miten Auntie on auttanut yrityksiä mielen hyvinvoinnin saralla – ennakoivasti ja matalalla kynnyksellä. Tapaaminen hoituu näppärästi videoyhteyden kautta ja voit valita 30 tai 45 minuutin tapaamisen.

Vincitillä halutaan tukea työntekijöiden arkea kaikin mahdollisin tavoin. Jo ennestään laajaan valikoimaan halusimme Auntien tuomaan tukea niin erilaisiin elämänkriiseihin kuin kasvun tueksi itsensä kehittämisestä kiinnostuneille. Auntie sopiihyvin LaaS-palveluumme – www.laas.fi – jossa se nousikin nopeasti suosituimpien palveluiden joukkoon. Käyttäjien palaute Auntiesta on ollut  positiivista ja käyttöönotto sujui mutkattomasti.

Krista Huhta-aho

Passionate Specialist, People Operations, Vincit Oyj


Auntiesta tuli meillä nopeasti suosittu matalan kynnyksen kanava käsitellä huolia ammattilaisen kanssa. Käyttäjämme ovat olleet todella tyytyväisiä.

Tommi Saikkonen

Head of HR, Caruna

Ihmiset meillä ovat kokeneet saavansa käytännönläheisestä ja ratkaisukeskeisestä Auntiesta selvää ja konkreettista hyötyä työhönsä.

Merja Ristilä

HR Manager, Alma Media Corporation

Haluamme ylläpitää työkulttuuria, joka välittää ihmisestä kokonaisuutena. Aunteista työntekijät kertovat saaneensa kysymyksiinsä apua. Pienenkin huolen selvittäminen voi vapauttaa lisää energiaa työhön. Ja panostus tulee selvästi halvemmaksi kuin mahdollisesti uhkaava sairauspoissaolo.

Anni Knutin

HR & Communication Specialist, Futurice

 
Asiantuntijan työ koko ajan muuttuvassa ympäristössä on vaativaa ja kuormittavaa. Meille on tärkeää, että ihmiset voivat hyvin. Pelkät korupuheet tai luennot eivät riitä, ja siksi Tiedolla haluamme tukea ihmisiä oikeasti konkreettisin toimenpitein ja ennaltaehkäisevästi. Auntien matalan kynnyksen palvelu antaa meille kaivatun työkalun stressin alentamiseen ja paineensietokyvyn kehittämiseen.

Anneli Barsk

HR-consultant, Tieto Oyj

Haluamme tukea henkilöstöämme jo silloin kuin vaikeat asiat eivät ole vielä eskaloituneet. Riittävän varhaisessa vaiheessa muutos onnistuu todennäköisemmin – ja myös pienemmin kustannuksin. Auntie toi kaivatun lisän työkaluvalikoimaamme, ja meitä helpottaa Auntien saumaton yhteistyö Mehiläisen kanssa: tarvittaessa ihminen voi myös siirtyä Auntien jälkeen työterveyden piiriin.

Sirpa Kaltiainen

HR partner, If

Meillä oli jo tehty paljon henkilöstön hyvinvoinnin eteen ja yhteistyö työterveyden kanssa toimii hyvin. Pohdimmekin, tuottaako Auntie lisäarvoa. Yhteistyön innovatiivisen Auntien kanssa yllätti meidät positiivisesti ja palvelu on saanut todella hyvän vastaanoton. Tarve oli selvästi olemassa. Tämä on yksi tapa tukea ihmisten jaksamista käytännössä. Digitaalisuus ja matala kynnys ovat saaneet hyvää palautetta. 

Sari Ek-Petroff

Manager, People and Leadership Development, Culture & Wellbeing, VTT

Kiihtyvällä tahdilla muuttuva maailma vaatii ihmisiltä paljon. Haluamme L&T:llä tukea hyvin monenlaisissa työtehtävissä toimivaa henkilöstöämme tarjoamalla erilaisia mahdollisuuksia pitää itsestään huolta. Auntien palvelu toi meille henkiselle puolelle uudenlaisen tavan tukea ihmisiämme ja auttaa niin jaksamaan kuin kehittymään. Palautteet ovat olleet todella hyviä, stressitaso on laskenut ja saamme käyttäjiltä kiitosta tämän mahdollistamisesta.

Päivi Tyni

Työhyvinvointipäällikkö, Lassila&Tikanoja

Henkilöstön hyvinvointi on meille tärkeää ja haluamme sen myös konkreettisesti osoittaa. Työelämän muuttuessa ja paineiden kasvaessa Auntie on osoittautunut tärkeäksi ja helpoksi matalan kynnyksen tueksi. Auntien kautta jokaisella on mahdollisuus saada juuri omiin tarpeisiin sopiva paketti nopeasti ja ilman välikäsiä. Henkilöstöä on tärkeää tukea ennaltaehkäisevästi ennen uupumisen uhkaa. Auntie on ollut vastaus tähän tarpeeseen.

Hanna-Leena Hone

Human Resources Manager, Mölnlycke


Meillä käyttäjät ovat olleet erityisesti ilahtuneita siitä, miten palvelun käyttö on auttanut heitä tunnistamaan omia vahvuuksiaan, analysoimaan omaa toimintaansa ja kehittämään ajankäyttöään.

Paula Pajunen

Henkilöstöpäällikkö, Varuboden

Kulmia Case Intrum

Intrumissa haluamme tukea henkilöstöämme erilaisissa elämäntilanteissa, sillä henkilöstömme hyvinvointi on meille tärkeä asia. Elämässä tulee vastaan muuttuvia tilanteita ja haluamme, että työpaikalla ymmärretään sekä tuetaan henkilöitä näissä muutoksissa, jotta hyvinvointi ja sitä myöden työkyky säilyisivät hyvänä. Parhaassa tapauksessa työstä ja työyhteisöstä saa voimaa jaksaa eteentulevissa tilanteissa. Auntie on sopinut meillä hienosti tähän tarkoitukseen.

Anu Eiro

Henkilöstöjohtaja, Intrum

Vauhdikkaasti kasvavana yrityksenä meille on todella tärkeää varmistaa työntekijöiden hyvinvointi ja jaksaminen. Kun työtä tehdään kovalla intohimolla ja projektit ovat mielenkiintoisia vievät ne helposti mukanaan. Pitkäksi venyneet kivatkaan työpäivät eivät ole lopulta kenenkään edun mukaista. Siksi otimme hyvinvointiin kumppaniksemme Auntien. Pidämme erityisesti Auntien matalasta kynnyksestä, valmennuksellisesta otteesta sekä digitaalisuuden mahdollistamasta joustavuudesta.

Henriikka Pekkala

Chief People Officer, eCraft

Miten Auntie eroaa työterveyshuollosta/työpsykologista?

Auntie on hyvinvointipalvelu. Auntie on tarkoitettu ennaltaehkäisemään jaksamisen ja mielen hyvinvoinnin haasteita, eli estämään arkisten haasteiden eskaloitumista kriiseiksi. Auntien ote on valmennuksellinen ja käytännönläheinen. Monille on tärkeää myös se, että Auntien käytöstä ei tule Kanta-merkintää. Tarvittaessa Auntie pyrkii ohjaamaan henkilön terveydenhuollon piiriin.

Miten paljon Auntie työllistää HR-ihmisiä?

Maltillisesti. Aluksi HR:n ja viestinnän voimia tarvitaan Auntie-sanoman levittämiseen esimiehille ja työntekijöille. Lämpimästi suosittelemme, että HR-ihmiset itse kävisivät Auntien, jotta osaavat kertoa siitä juuri niille henkilöille, jota Auntiesta eniten hyötyisivät.

Mitä Auntie maksaa?

Yksi viiden videotapaamisen paketti maksaa työnantajalle 520 euroa + alv. Kuukausi- ja vuosimaksujen suuruus riippuu palvelukokonaisuudesta.

Miten avusta eniten hyötyvät ihmiset ohjataan Auntien pariin?

Toimivimmiksi havaitut keinot ovat säännöllinen tiedotus sekä se, että esimiehet ja HR itse ovat käyneet Auntien ja osaavat kertoa siitä kysyville. Palvelun pitäminen mahdollisimman avoimena – ts. Auntieta voi käyttää ilman esimiehen tai HR:n lupaa – madaltaa kynnystä huomattavasti. 

Mitä työnantaja saa tietää Auntieta käyttäneistä henkilöistä?

Kaikki tapaamisten aikana käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia, niistä ei koskaan ikinä mitään. Joissakin organisaatioissa kynnys halutaan pitää mahdollisimman matalana, jolloin työnantaja saa säännöllisesti tietää käyttäjien määrän sekä yhteenvetoraporteissa esitettävät asiat, kuten mahdollinen anonyymi palaute työnantajalle. Joissakin organisaatioissa työnantajan tietoon tulee henkilön yksikkö, joissakin myös nimi. Jälkimmäisen on todettu nostavan kynnystä selkeästi, joten sitä Auntie kehottaa välttämään mahdollisuuksien mukaan. Henkilölle kerrotaan aina ennen ilmoittautumista, mikä käytäntö hänen työnantajallaan on.