Yksi hiljattain julkaistun Smartumin Työssä elämisen tutkimus 2019 nostoista oli se, että 83 prosenttia työntekijöistä kertoi, ettei työnantajalla ole tarjoa henkilökohtaisen elämän haasteisiin muuta tukea kuin työterveyshuolto. Kuitenkin vain meistä harva välttyy elämässään kriiseiltä ja haasteilta, jotka vaikuttavat myös työarkeen.

Paapoilua vai järkeilyä

Samaisen tutkimuksen mukaan työnantajat perustelevat tukipalvelutarjonnan heikkoutta kolmella syyllä:

  1. Kustannukset
  2. Tasapuolisuus
  3. Palvelujen järjestäminen on hankalaa.

Vaan Auntiepa vetää maton kaikkien näiden (teko)syiden jalkojen alta.

Ensinnäkin, yksi Auntie-paketti maksaa yritykselle vähemmän kuin kaksi keskimääräistä sairauspoissaolopäivää, 350 euroa per päivä. Lisäksi Auntien palvelun käyttäjät kokevat työtehonsa olevan vielä puoli vuotta Auntien jälkeen keskimäärin n. 10 prosenttia korkeampi kuin ennen Auntieta. Siinäpä tuottavuusloikkaa ja kikyä kerrakseen!

Toiseksi, tasapuolisuus on Auntien kanssa helppo järjestää. Käyttöoikeus voi olla vapaa tiettyyn kattoon saakka tai käyttöoikeus voi olla tietyin kriteerein. Kriteeri voi olla vaikkapa esimiehen tai HR:n hyväksyntä, tai jokin ulkopuolinen mittari, kuten esim. AlvinOne. Moni työnantaja saattaa pelätä, että käyttö ja sitä kautta kustannukset räjähtävät käsille. Auntien kokemus on kuitenkin se, että jopa täysin vapaan Auntie-käytön yrityksissä käyttöprosentti on vuositasolla vain n. neljä.

Kolmanneksi, Auntien järjestäminen ei ole hankalaa. Sopimuksen tekemisen jälkeen palvelu on henkilöstön käytössä viikon sisällä. Yritykseltä ei muuta vaadita kuin käyttökriteerien määrittely ja tiedotus. Ja tiedotukseenkin Auntiella on valmiit mallit. Muuten Auntie hoitaa kaiken, toki säännöllisesti tulokset raportoiden.

Yksi ja sama elämä

Smartumin tutkimusta löyhästi lainaten:

“Meillä on vain yksi ja sama elämä, töissä ja kotona. Enää ei riitä, että töissä vain pärjätään ja jaksetaan. Ihminen ei ole robotti, vaan myös töissä eletään. Parhaimmillaan työ tuntuu merkitykselliseltä osalta elämää. Tämä vaatii uudenlaista tapaa ajatella (työ)hyvinvointia ja uudenlaisia proaktiivisia toimia sen kehittämiseksi.”

Auntie lupaa parempaa elämää niin HR:lle, esimiehille kuin työntekijöillekin.
 
Auntie on HR:n kumppani henkilöstön henkisen hyvinvoinnin varmistamisessa kun haasteita on ilmassa mutta kriisi ei vielä ole paukahtanut työterveyden veroisesti päälle. Auntien johtoajatuksia ovat ennakoivuus, matala kynnys ja helppous. Yksilölliset ja strukturoidut keskustelupaketit auttavat ihmisiä voimaan paremmin sekä yksilöinä että osana työyhteisöä. Auntie vaikuttaa myös työtehoja nostavasti ja positiivisuutta lisäävästi.
 
Esimiehille Auntie on ratkaisu kun tiimiläinen tarvitsee keskusteluapua. Auntie auttaa välttämään sairaslomia ja negatiivisuuden leviämistä , sekä todistetusti nostaa ihmisten työtehoa ja tyytyväisyyttä.
 
Työntekijöille Auntie on matalan kynnyksen ennakoiva apu tökkivään arkeen. Yksilöllinen keskustelutuki videopalvelun kautta on helppo tapa lievittää päälle jäänyttä stressiä, purkaa murehtimisjumeja tai kehittää itsensä johtamisen taitoja. Auntien tavoitteena on nostaa yksilön elämänlaatua.