Parisuhteesta ja työtyytyväisyydestä on todettu, että niin kauan osapuolet jaksavat valittaa, on myös toivoa asioiden paranemisesta. Kun valitus lakkaa, alkavat oven saranat kulua. 

Ihminen on kokonaisuus. Emme jätä henkilökohtaista elämäämme naulakkoon työpäivän ajaksi, ja vedä sitä illalla takin mukana takaisin päällemme. Parisuhteen ongelmat näkyvät työssäjaksamisessa, stressinsietokyvyssä ja motivaatiossa.

Auntien mielen ammattilaiset ovat usein kohdanneet parisuhdeongelmia ja niiden vaikutuksia työhön. Tässä on Auntien Loveboat Sinking -paketin käyttäjien huomioita ja yleisimpiä syitä paketin aloittamiselle:

  1. Kun parisuhde on jumissa, on päätöksentekokyky ja keskittyminen vaikeaa.
  2. Parisuhteen ongelmat heijastuvat kaikille elämän osa-alueille, myös työhön. 
  3. Kun suhde päättyy eroon, jatkuvat ongelmien vaikutukset työssä jaksamiseen. Voimavarat ovat vähissä myös kotona.

Entä kun työ tarjoaa enemmän kuin parisuhde tai perhe?

Joskus työstä saatava palkitseminen, onnistumisen tunne ja tavoitteiden saavuttaminen himmentävät arkirutiinien täyttämän kotielämän antia. Työnantajat saattavat panostaa paljonkin työviihtyvyyteen luomalla viihtyisiä työympäristöjä ja tarjoamalla lisäetuja ja huvituksia. Alkavatko silloin illat venyä mieluummin työpöydän ääressä kuin auton ratissa kuskaamassa lapsia harrastuksiin tai matkalla megamarkettiin? Parisuhteen ristiriidat eivät ainakaan häviä sillä, että jompikumpi osapuoli jää illaksi työpaikalle roikkumaan. Työnantajan kannattaisi miettiä miten myös työntekijöiden parisuhteita voisi tukea eikä vain työhyvinvointia työpaikalla.

Parisuhteen ja työtyytyväisyyden yhteys

Voiko parisuhteesi hyvin? Tyytyväisyytesi lisääntyy kaikilla elämän osa-alueilla. Jaksat paremmin huolehtia itsestäsi, ja voimavaroja riittää myös työelämässä. Entä koetko työhyvinvointisi olevan kohdallaan? Sillä on myös myönteinen vaikutus tyytyväisyyteesi elämääsi yleensä ja myös parisuhteeseen. Parisuhteen hyvinvoinnilla ja työhyvinvoinnilla on keskinäinen riippuvuussuhde.

Esimiesten olisi hyvä tietää ja huomioida tiimiläisten elämässä tapahtuvat asiat. Aina niistä ei kuitenkaan avoimesti puhuta työpaikalla.

Jokainen on oman onnensa seppä – vai tarvitseeko sen olla pelkästään niin?

Työkyvystä ja parisuhteesta huolehtiminen ovat molemmat työntekijän vastuulla – mutta työnantaja hyötyy kummastakin.

Työntekijä ei voi ulkoistaa omasta työkyvystään huolehtimista työnantajalle. Kunkin tulee itse miettiä, onko syöminen, juominen, tupakointi ja liikkuminen oikealla tolalla. Toki työnantajat usein antavat apua esim. tykypäivien ja hyvinvointiluentojen kautta. Osa hyvinvointia ovat myös työpaikan sisäiset ja ulkoiset sosiaaliset suhteet ja vapaa-ajalla virkistäytyminen, sekä omasta henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen. Parisuhteen ja perheen hyvinvointi vaikuttavat tähän vahvasti. 

Samalla lailla parisuhteen ongelmat ovat parin oma asia, mutta yksin ei tarvitsisi siinäkään asiassa jäädä. Parisuhteen hoitaminen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen parantavat työhyvinvointia. Ja useimmiten parisuhde voi paremmin, kun vuorovaikutustaidot ovat kohdallaan. Kannustava ja tukeva puoliso, sekä kyky sopia riitoja vaikuttavat myös työhyvinvointiin. 

Paljonko parisuhteeseen satsaaminen työhyvinvoinnin rinnalla voisi lisätä tuottavuutta ja tehokkuutta ja pidentää työuria? 

Mikael Saarinen

Katso psykoterapeutti Mikael Saarisen Loveboat in Trouble -webinaarin tallenne.

 

 

Loveboat Sinking avuksi parisuhteen huolien perkaamiseen

Auntie tarjoaa yrityksille ja niiden työntekijöille tukea niin parisuhteen ongelmiin, stressiin, ylisuorittamiseen kuin kadonneen motivaation löytämiseen. Mitattavia tuloksia saadaan aikaiseksi konseptoiduilla, nopeasti käynnistyvillä palvelupaketeilla, jotka perustuvat verkkotapaamisiin Auntien ammattilaisen kanssa. Auntien Loveboat Sinking -psykologisen tuen paketissa henkilö ja Auntien ammattilainen yhdessä nostavat kissan pöydälle ja käyvät ne keskustelut, joita ei ole helppo käydä. Etsimme sen, mikä liitossanne on tärkeää, ja varmistamme, että kipinä hehkuu jatkossakin. Parisuhteen ylläpito ei aina ole helppoa, mutta se on vaivan arvoista.

Tutustu Loveboat Sinking -pakettiin tästä.

Lähteet:

Suvi Niemistö:Parisuhdetyytyväisyys ehkäisee kielteisiä vaikutuksia työtyytyväisyyteen..Työn ja parisuhteen välisten tavoitteiden välinen dynamiikka rajallisten resurssien näkökulmasta, Pro-gradu-tutkielma, Sosiaalipsykologia, Tampereen yliopisto, 2005 

Kristiina Korpelainen: Parisuhteen hoitamisen vaikutus työhyvinvointiin avioparikurssilaisten kokemana, Saimaan ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, opinnäytetyö 2017