Futurice Oy on yksi Suomen nopeimmin kasvaneista tietotekniikkayrityksistä, jossa on yli 500 työntekijää viidessä eri maassa. Yrityksessä panostetaan työntekijäkokemuksen jatkuvaan parantamiseen osallistamalla yrityksen työntekijät monin eri tavoin.  Uusia työntekijöitä perehdytetään muun muassa neljä kertaa vuodessa järjestettävillä onboarding campeilla, joissa kaikki yrityksessä aloittaneet tuodaan vuorollaan yhteen. Työntekijöillä on luottokortti, jolla helpotetaan arjen työelämää ja siihen liittyviä hankintoja. Viikoittain järjestetään ”osaamisenjakotilaisuuksia”, joissa jaetaan parhaita käytäntöjä ja osaamista. Yritys kehitti oman lautapelin mm. vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Tavoitteena on auttaa yhtenäisen ja avoimen yrityskulttuurin rakentamisessa.

Haastattelimme Milla Ryhtää, joka työskentelee pääsääntöisesti Tampereen konttorilla HR-tiimissä ja jonka titteli Happiness Maker on jo paljon kertova. Kuten todettu, Futuricessa todella panostetaan työntekijöiden hyvinvointiin laajalla palveluvalikoimalla. Auntie on yksi työtekijöille tarjotusta vaihtoehdosta, joka on otettu käyttöön laajasti.

”Työntekijöiden hyvinvointi on meille ensiarvoisen tärkeää. Haluamme tarjota vaihtoehtoja, koska haluamme kohdata jokaisen työntekijämme yksilöllisesti. Meille on oleellista tasavertaisuuden huomiointi, joten haluamme antaa kaikille mahdollisuuden olla mukana ja osallistua. Koemme, että Auntien tarjoamat palvelut ovat työkulttuuriimme sopivia, ketterästi toimivia sekä nopeasti käyttöön otettavia. Ja mikä parasta, ne on otettu henkilöstön osalta hyvin vastaan ja saaneet aikaan mitattavaa positiivista tulosta.”, toteaa Milla Ryhtä.

Koska Futuricessa päätöksenteko on nopeaa, Auntien palvelu lähti käyntiin pikaisesti. Sisäisten palvelujen tiimi pilotoi palvelua ensin, jonka jälkeen osin yksi yksikkö valittiin pilottikäyttäjiksi. Positiivisten kokemusten sekä datan antamien tulosten seurauksena syntyi päätös ottaa koko Auntien palvelutarjooma käyttöön. Palvelu toteutetaan kaikissa yrityksen toimipaikoissa, sillä Auntien kielivaihtoehdot mahdollistavat palvelun kansainvälisesti toimivalle yritykselle.

Henkilöstöltä saatua palautetta on ilo jakaa:

” Todella hyvä palvelu! Auttoi nopeasti muuttuneesta elämäntilanteesta johtuvaan ahdistukseen.”

” Mahtavaa että tällaista palvelua tarjotaan. Ennakoiva terveyden- ja mielenhuolto on toivottavasti tulevaisuudessa entistä yleisempää ja mahtavaa että Futu mahdollistaa uusien palveluiden kokeilun ja itsestään huolehtimisen.”

” Auntie palvelu oli todella hyvä. Sain apua moniin työssä stressiä aiheuttaviin ongelmiin. Oli hyvä saada ammattilaisen neuvoja ja näkemystä omaan tilanteeseen. Uskon voivani nyt toimia paremmin organisaatiossa.”

” Easy planning and access to online tool, easy to find time to talk online (don’t lose time travelling), very competent person and good atmosphere, felt like I got somewhere in my development.”

” Palvelu auttoi minua todella paljon omassa arkityössäni; sain uusia työkaluja työssä jaksamiseen & meidän informaalissa organisaatiossa selviytymiseen. Tällaiset palvelut ovat todella tärkeitä meille, koska Futun organisaatio ei ole aina kovin helppo paikka olla töissä ja vaatii yksilöltä paljon.”

Meillä Auntiessa on ilo tarjota yrityksille jotain sellaista, joka on merkityksellistä!

Matalan kynnyksen työhyvinvoinnin palvelu on todella tervetullut markkinoille tukemaan henkilöstön hyvinvointia. Palvelusta saa konkreettisia työkaluja oman toiminnan ja ajattelun muutoksen tekemiseen mielen ammattilaisen kanssa. Moni ei ensi usko, että viiden kerran verkon kautta tapahtuva sessio voi mullistaa arjen. Tulokset kertovat, että kyllä voi!

Ihminen on kokonaisuus ja mielen hyvinvoinnilla on suuri merkitys työn tuottavuuteen sekä sairauspoissaolojen määrään. Hyvinvoiva ihminen heijastaa ympärilleen hyvää, joten paremminvoinnilla on todellista merkitystä kaikille.

Katso Futuricen malli: Näin otat Auntien käyttöön case Futurice

Auntie – matalan kynnyksen palvelulla tuloksellista työhyvinvointia ammattilaisen avulla digitaalisesti