Meiltä aina välillä kysytään, onko Auntie psykoterapiaa. Sitä se ei ole. Seuraavassa selvitämme keskeisiä eroja Auntien ja psykoterapian välillä.

Mitä psykoterapia on ja miten Auntie eroaa siitä?

Psykoterapia on hoitomuoto, joka on kehitetty psyykkisen kärsimyksen lievittämiseksi tai poistamiseksi. Se perustuu yleensä terapeuttiseen keskusteluun tai erilaisiin toiminnallisiin menetelmiin. 

Ero 1: Auntie eroaa psykoterapiasta siten, että Auntie ei ole hoitomuoto. Auntie tarjoaa psykologista keskusteluapua erilaisiin normiarjen haastaviin tilanteisiin. 

Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista ja ammatillista toimintaa, jota tehdään yhteiskunnan eri sektoreilla. Se on vuorovaikutuksellinen hoito- ja kuntoutusmuoto, jonka tavoitteena on auttaa ihmisiä, joilla on mielenterveyden häiriöitä tai psyykkisiä ongelmia. Sen tarkoituksena on poistaa ja lievittää näitä häiriöitä ja ongelmia. Sillä lievitetään myös niiden aiheuttamaa kärsimystä, sekä lisätään itsetuntemusta ja edesautetaan toimintakyvyn lisääntymistä ja itsenäistä selviytymistä.

Ero 2: Auntie eroaa psykoterapiasta siten, että Auntie ei ole terveydenhuoltoa. Auntie on mielen hyvinvoinnin parantamiseen keskittyvä palvelu. Lähtökohtaisesti Auntien käyttäjillä ei ole mielenterveyden häiriöitä eikä psyykkisiä ongelmia, vaan he haluavat panostaa omaan henkiseen hyvinvointiinsa.

Psykoterapiassa on kyse jäsennellystä vuorovaikutuksellisesta prosessista asiakkaan ja hoitavan henkilön välillä. Se pohjautuu vakiintuneeseen ja koeteltuun psykologiseen tietopohjaan, ja sen puitteet määritellään hoitosopimuksessa. Psykoterapiaa toteuttavat psykoterapeutit, joilla on tarvittava koulutus ja kokemus. Lyhyt psykoterapia kestää useimmiten 10-20 kertaa​, pidempi psykoterapia 1-3 vuotta. Käyntejä on yleensä 1-2 kertaa viikossa.

Ero 3: Auntien paketeissa tapaamisia Auntien ammattilaisten kanssa on 2-5 kertaa. Auntie on tarkoitettu lyhyeksi arjen elämänlaatua parantavaksi keskustelukokonaisuudeksi. 

Psykoterapian määrittelyjen pohjalla käytetty lähde: Mielenterveystalo

Onko Auntie terapiaa?

Auntie ei ole terapiaa. Auntie on ennakoivaa matalan kynnyksen apua arjen haasteisiin. Toisin kuin esim. Kelan korvaamasta terapiasta, ei Auntien käytöstä jää merkintöjä mihinkään terveydenhuollon rekistereihin.

Ylipäänsä nimikettä psykoterapeutti saa käyttää ainoastaan käyttää ainoastaan henkilö, joka on saanut siihen oikeuden Valviralta. Psykoterapeutilta vaaditaan soveltuvan pohjakoulutuksen (esim. psykologi, psykiatri, erikoissairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä) lisäksi riittävää työkokemusta sekä erikoistumiskoulutusta, joka täyttää tietyt kriteerit. 

Auntie-ammattilaiset ovat koulutettuja ja kokeneita mielen hyvinvoinnin ammattilaisia. Joukossa on myös psykoterapeutteja ja psykologeja.

Miten psykoterapiaan pääsee?

Psykoterapiaan voi hakeutua joko yksityisesti omalla kustannuksella, Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian kautta tai sitä on mahdollista saada rajoitetusti myös julkisen terveydenhuollon kautta. Jotkin sairausvakuutukset voivat myös korvata lyhytpsykoterapiaa yleensä tapaturmiin liittyen. 

Tietyin kriteerein psykoterapiaa on mahdollista saada myös Kelan harkinnanvaraisena vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kela edellyttää vähintään 3 kuukautta kestävää arviointi- ja hoitojaksoa, ennen kuin terapiatuen hakeminen on mahdollista. Kelan tukea varten psykiatri laatii B-lausunnon ja asiakas itse täyttää oman hakemuksensa sekä etsii itselleen sopivan psykoterapeutin. 

Miten löytää sopiva psykoterapiamuoto?

Jos tilanne vaatii psykoterapiaa, pitää sinne hakeutuessa valitaan jokin psykoterapiamuoto. Pohdittavaksi tulee myös, onko tarpeen käydä terapiassa pidempään eli vuosia vai sopisiko tilanteeseen lyhytterapia, tai kenties ryhmämuotoinen tai perheterapia.​ 

Lue lisää eri psykoterapiamuodoista täältä.

Miten Auntien palveluja pääsee käyttämään?

Auntien käyttöön ei tarvita tutkimuksia eikä lausuntoja eikä selvityksiä. Monet edelläkävijäorganisaatiot tarjoavat Auntien palveluja työntekijöilleen. Ota yhteyttä esimieheesi tai työnantajasi HR-osastoon, ja kysy lisää. 

Mikäli Auntie kuuluu organisaation työntekijöille tarjoamiin etuihin, käy ilmoittautuminen näppärästi nettisivulla olevan lomakkeen kautta. Ilmoittautumisen jälkeen täytetään esitietokysely ja nimetty Auntie-ammattilainen ottaa muutaman päivän sisällä sinuun yhteyttä sopiakseen ensimmäisen keskusteluajan.