Yhtä motivoi helppo raha, toista merkityksellisyyden kokemus, kolmatta haastavat tavoitteet, neljättä empaattinen esimies ja viidettä esilläolo.

Työpaikalla on mahdotonta vastata kaikkien tarpeisiin. Näinhän sitä tavataan sanoa – useimmiten silloin, kun harmitellaan, kuinka vaikea ihmisiä on motivoida. Ja tässä näkökulmassa on ehdottomasti totuuden siemen: työpaikalla on mahdotonta vastata kaikkien tarpeisiin. Mutta eihän työpaikalla ollakaan täyttämässä kaikkia tarpeita, vaan tekemässä töitä. Ja töitä voi tehdä ja ihmisiä voi johtaa tavoilla, jotka tyydyttävät tuiki tärkeitä inhimillisiä tarpeita. Ja siitä sitä motivaatiota sitten syntyykin, ilman että edes tarvitsee luopua työn ”kovista tavoitteista”.

Auntie antaa esimiehille vapautuksen motivoinnista. Oikeastaan ihmisiä ei tarvitse motivoida, vaan pikemminkin luoda ympäristö, jossa ihminen ihan itse rakentaa omaa motivaatiotaan. Olit sitten johtaja tai esimies, pääset helpolla, sinun tarvitsee muistaa ainoastaan kolme asiaa: A, B ja C.

  • Autonomy eli halu ohjata itse elämäänsä – olla itseohjautuva.
  • Belonging eli halu jakaa ihmisyyttä – olla osa porukkaa.
  • Competence eli halu osata – pyrkimys hakeutua tekemään asioita, joissa on hyvä, ja oppia lisää.

ABC-jäsentelyn takana on ajatus sisäisestä motivaatiosta. Motivaatioteoreetikot uskovat, että itseohjautuvuus, porukkaan kuuluminen ja oppimisen ja osaamisen ilo ovat sisäsyntyisiä tarpeita ja siksi vahvoja motivaattoreita.

Miten näitä perustarpeita sitten huomioidaan? Älä ainakaan mikromanageeraa, se tappaa itseohjautuvuuden yhtä nopeasti kuin Raid kärpäsen. Anna ihmisten tehdä valintoja kaikissa niissä asioissa, joissa se on bisneksen ja työn tavoitteiden kannalta luontevaa: työtavat, työvälineet, työympäristöt esimerkiksi ovat asioita, joissa aikuiset ihmiset useimmiten itse tietävät parhaiten mikä heille sopii.

Varmista, että työpaikalla on psykologisesti turvallinen fiilis: riittävän selkeät yhteiset pelisäännöt, luottamusta ja virheiden tekemisen salliva kulttuuri. Yhteiset tavoitteet hitsaavat ihmisiä yhteen, oman jengin puolesta olemme valmiita myös venymään. Useampi pää yhdessä ajattelee kirkkaammin ja laadukkaammin kuin yksi. Keskinäinen kilpailu voi lyhyellä tähtäimellä tuottaa tulosta mutta loppupeleissä mikään firma ei ole lähtenyt liitoon yksilösuorituksilla.

Kannusta, kiitä ja kehu. C:hen sisältyy siis itse asiassa kolme K:ta. Auntie ei ole vielä törmännyt firmaan, jossa ihmiset olisivat aivan lopen uupuneita jatkuvaan positiiviseen palautteeseen. Kehuminen, onnistumisten esille nostaminen ja riittävät haasteet hivelevät itseluottamustamme. Ja tutkimuksesta tiedämme, että itseluottamus ennustaa kaikenlaista hyvää suoriutumista. Itseluottamus ei kuitenkaan rakennu katteettomasta henkseleiden paukuttelusta vaan aidoista onnistumisista. Ja ihan parhaiten sitä voi rakentaa kehumalla selän takana siten, että kehujen kohde kuulee sen ikään kuin kautta rantain.

Tästä linkistä pääset etusivulle  tutustumaan tarkemmin Auntie-palveluihin. Tervetuloa mukaan parantamaan työelämää yhdessä Auntien kanssa!