Koronavirus on suistanut monen työntekijän rutiinit raiteiltaan ja lisännyt huolta huomisesta. Miten pitää yllä hyvää työvirettä, kun työyhteisön tuki tuntuu etätöissä olevan tavallista kauempana ja media tulvii huolestuttavia uutisia? Hätiin tulee Auntie, verkkotapaamisiin perustuva mielen hyvinvointipalvelu.

Matalan kynnyksen psykologinen tuki ehkäisee ongelmien paisumista

Juuri nyt monessa yrityksessä puurtaa ahdistuneita työntekijöitä, sillä koronaviruksen vuoksi yhtäkkiä muuttunut työarki ja epävarmuus stressaavat.

“Moni asiantuntija on toki tottunut tekemään etätöitä ja teknisesti asiat kyllä hoituvat, mutta harvalla on kokemusta tällaisesta tilanteesta, jossa etätyö jatkuukin viikkokausia. Ihmisille voi tulla eristäytymisen ja ahdistuksen tunteita, kun työyhteisö ei ole samalla tavalla läsnä ja media tulvii huolestuttavia uutisia”, kuvaa Mervi Lamminen, Auntie Solutionsin perustaja ja toimitusjohtaja.

Stressiin ja ylikuormitukseen on tärkeää puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun ihmisellä itsellään on vielä voimavaroja kurssin kääntämiseksi. Usein kynnys avun hakemiseksi työterveyspalveluista koetaan kuitenkin liian korkeaksi ja moni sinnittelee niin kauan, että pitkittynyt stressi ehtii muuttua uupumukseksi. Tällöin toipuminen vie yleensä pitkään ja tulee työnantajalle kalliiksi.

Auntie on kehitetty juuri tähän tarpeeseen: se on matalan kynnyksen mielen hyvinvointipalvelu, josta yritysten työntekijät saavat tukea henkisen hyvinvointinsa ylläpitoon ja uupumisen ehkäisyyn. Nyt Auntiella on tartuttu myös koronaviruksen aiheuttamaan mielen kuormitukseen.

Human touch – verkossa

Auntien palvelu perustuu verkkotapaamisiin mielen ammattilaisten kanssa. Etätapaamiset ovat hyvä keino madaltaa kynnystä palveluiden käytölle – ja toki nyt koronaviruksen aikaan se on jopa edellytys palveluiden saatavuudelle, kun kaikkea julkisilla paikoilla liikkumista on syytä rajoittaa.

Auntie teki tammi-syyskuussa 2019 kyselytutkimuksen sen palvelua käyttäneille. Osa vastaajista kertoi olleensa ennakkoluuloisia etätapaamisia kohtaan: voisiko mielen hyvinvointipalvelua tarjota verkon välityksellä? Epäilykset osoittautuivat turhiksi, sillä palautteissa toistuivat kiitokset ja positiivinen ihmetys siitä, kuinka hyvin etätapaamiset toimivat.

“Auntieen on helppo osallistua elämän lomassa, kun tapaamiset ovat videoyhteyden avulla. Tekniikka pelasi erinomaisesti, ei minkäänlaisia häiriöitä langattoman verkon kanssa”, kuvaa eräs Auntien käyttäjä palautteessaan.

Yritykset ja yhteisöt saavat tukea henkilöstölleen nyt, kun sitä kipeimmin tarvitaan

“Työntekijöiden hyvinvoinnista on puhuttu jo pitkään, mutta tällainen kriisitilanne todella erottelee ne yritykset, jotka ovat valmiita konkreettisiin tekoihin. Jotta yritykset saadaan pidettyä toimintakykyisinä ja työpaikat säilytettyä, täytyy ihmisten hyvinvoinnista huolehtia”, toteaa Mervi Lamminen.

Auntie on julkaissut erityisesti koronaviruksen aiheuttaman kuormituksen helpottamiseksi Tough Times -palvelupaketin, joka sisältää yhdestä kahteen etätapaamista työntekijää kohden. Yritykset ja yhteisöt voivat ottaa sen käyttöön nopealla aikataululla – ja tietysti täysin etänä.

Auntiella on haluttu tulla vastaan myös palvelupaketin hinnassa ja maksuehdoissa, jotta mahdollisimman monella yrityksellä olisi mahdollisuus ottaa se käyttöön.

“Työntekijöiltä vaaditaan nyt myös konkreettisia itsensä johtamisen taitoja: miten tauottaa työtä, rajata työpäivää ja miten korvata työhön normaalisti liittyvää sosiaalista kanssakäymistä. Koemme tärkeäksi, että mahdollisimman moni saisi tukea tässä tilanteessa, eikä kukaan jäisi yksin”, sanoo Mervi Lamminen.

Lisätiedot:

Mervi Lamminen
Toimitusjohtaja
mervi.lamminen@auntie.fi
+358 50 380 5602

Lisätiedot Auntien palvelusta: https://auntie.fi/tough-times/