Miksi joku näyttää aina olevan tyytyväinen elämäänsä ja ajattelevan asioita positiivisesti, tuli mitä tuli? Mikä määrittää ihmisen tyytyväisyyttä elämään ja myönteisiä tunteita? 

Taustalla piilee itseohjautuvuus, joka pitkälti selittää sitä tyyntä ja positiivista ilmettä, joka joillakin on ihan aidosti aina kasvoillaan. Heiltä kaikki tuntuu onnistuvan.

Decin ja Ryanin mukaan Itseohjautuvuus perustuu kolmelle psykologiselle perustarpeelle, joita avulla ihminen voi kehittyä parhaalla mahdollisella tavalla ja voida hyvin. Nämä perustarpeet ovat:

  1. Omaehtoisuus. Olet vapaa päättämään omista tekemisistäsi. Motivaatio tekemisiisi tulee omasta sisimmästäsi, eikä siitä, että sinut pakotettaisiin tekemään jotain.
  2. Kyvykkyys. Osaat hommasi, selviät haasteista ja olet aikaansaava. Saat onnistumisen tunteita. Me kaikki haluamme tuntea itsemme osaaviksi.
  3. Yhteisöllisyys. Ehkä yllättävä tarve itseohjautuvuuden yhteydessä! Se ihmisen ikävä toisen luo on tässä taustalla – me tarvitsemme toisia ihmisiä turvaksemme  ja välitämme heistä – ja odotamme muiden välittävän meistä.Itseohjautuvuus ei tarkoita yksin pärjäämistä.

Tunne itsesi ja hallitse elämääsi

Liitämme itseohjautuvuuteen positiivisia onnellisuuden, draivin ja innostuksen mielikuvia, vaikka todellisuudessa moni sairastuu uupumukseen juuri itseohjautuvuuden haasteiden vuoksi.

Itseohjautuvuuteen tarvitaan myös elämänhallintataitoja ja itsetuntemusta. Osaatko tarkkailla itseäsi ja omaa toimintaasi ulkopuolelta? Miten hyvin huolehdit omasta hyvinvoinnistasi, hallitset stressiäsi ja asetat itsellesi selkeitä tavoitteita? Onko ajanhallintasi hanskassa? Millaisen ympäristön juuri sinä tarvitset toimiaksesi itseohjautuvasti? Mikä sinua motivoi?

Esimiehen ja työntekijän roolit

Itseohjautuvuus organisaatiossa ei poista johtamisen tarvetta! Päinvastoin.

Silloin kun tiimin jäseniltä edellytetään itseohjautuvuutta, esihenkilön pitäisi käyttää suurin osa ajasta ihmisjohtamiseen (leadership). Työntekijällä on vastuu oman osaamisen kehittämisestä. Esihenkilön vastuulla on ohjata tätä sekä asettaa tavoitteet työtehtäville. Summa summarum: esihenkilö johtaa työntekijän itseohjautuvuutta.

Frank Martela kuvailee itseohjautuvuutta johtajuuden kriisiksi. Usein käy niin, että johtaja ulkoistaa monimutkaisten ja nopeasti muuttuvien asioiden ymmärtäminen tiimiläisilleen. Hän odottaa kunkin kykenevän johtamaan itseään, jotta hyvä asiakaspalvelu toteutuu.

Valitettavasti itseohjautuvuutta ei voi kaupasta ostaa. Se ei toteudu itsestään toteamalla ihmisille ”olkaa itseohjautuvia”. Työelämästä on tullut vaativampaa sekä ajankäytöllisesti että sisällöllisesti. Sinuakin voi kulman takana odottaa uupuminen, joka johtuu usein kahdesta syystä: 

  • sinulla ei ole selvää käsitystä siitä, mitä sinulta odotetaan
  • vaadit itse itseltäsi liikaa. 

Lue lisää: https://gofore.com/itseohjautuvuus-uuvuttaa/

Itseohjautuvuuden viisi sudenkuoppaa

Mitä meidän kaikkien työpäivissä ja -viikoissa käytännössä tapahtuu? Mitä haasteita ja sudenkuoppia kohdataan itseohjautuvuuden suhteen? Tässä viisi yleistä sudenkuoppaa:

  1. Kiire ja paniikki
  2. Kaiken kontrolloimisen tarve
  3. Käynnistymisvaikeus.
  4. Motivaatio-ongelma
  5. Vaativuus ja itsekritiikki

Eli vapauttaako vai uuvuttaako itseohjautuvuus?

Se on uuvuttavaa silloin kuin työn edellytykset eivät mahdollista itseohjautuvuutta, oma itsetuntemuksesi on heikko, ja itseohjautuvuustaitosi ovat tai koet niiden olevan puutteellisia. 

Ja toisinpäin, kun edellä mainitut asiat ovat kunnossa, voit tuntea itsesi vapautetuksi!

Voit tilata Auntielta 30 minuutin webinaarin itseohjautuvuudesta, johon tämä blogi perustuu. Voit tilata myös yrityksellenne räätälöidyn 60 minuutin webinaarin tästä aiheesta. Ota yhteyttä: riepu.pakoma@auntie.fi.

Auntien palvelupakettien tarjonnassa on itseohjautuvuuden haasteisiin suunnattu paketti nimeltään “Leading Me.