Kuvassa: Keskustelua tiimissä. Auntien Mervi Lamminen (vas.) keskustelee Futuricen Anni Knutinin sekä Tuomas Hietalan ja Anu Ansolahden kanssa työelämän pulmatilanteiden välttämisestä (kuva: tekniikka&talous)

Oman elämän ja työpaikkojen nopeat muutokset voivat johtaa kriiseihin. Uudet asiantuntijoille suunnatut palvelut koettavat ehkäistä pulmia jo ennalta.

Ohjelmistokehityksen palveluita tarjoavan Futuricen työntekijät ovat innostuneita ja motivoituneita, jopa niin pitkälle, että työn liiallista kuormitusta ei välttämättä huomaa. Se korostuu etenkin, jos omassa elämässä on haasteita. Futurice on ottanut koekäyttöön vuonna 2016 perustetun Auntien psykologista valmennusta verkon välityksellä tarjoavan palvelun. Työntekijät selvittävät oman elämänsä ja työpaikan kysymyksiä työpsykologien
kanssa alkuun viidessä videokokouksessa, joiden teemat vaihtelevat työntekijän tarpeen mukaan.

TAUSTALLA ON henkilöstökyselyssä esille tullut tarve: joka neljäs vastaaja kertoi stressistä henkilökohtaisen elämän puolella. Yritys koettaa varautua työntekijöiden henkilökohtaisiin tai työyhteisön kriiseihin videopalvelupaketeilla. ”Stressin hallintaa auttava paketti on ollut suosituin”, henkilöstöasiantuntija Anni Knutin kertoo. Paketti sisältää esitietokyselyn ja viisi henkilökohtaista tapaamista videon välityksellä. Muita paketteja ovat esimerkiksi johtajille
suunnattu ylisuoriutujan ja henkilökohtaisen rakkauselämän ongelmien valmennus.

Knutin sanoo, että tapaamisten tarkoituksena ei ole korvata työterveyshuollon palveluita, vaan tarjota ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen palvelua.
”Haluamme ylläpitää työkulttuuria, joka välittää ihmisestä kokonaisuutena.” HENKILÖKOHTAISTEN videotapaamisten jälkeen työntekijä voi jatkaa keskustelua asiasta omassa tiimissään, tai jos asia on henkilökohtaisempi, tarvittaessa esimiehen tai työterveyshuollon kanssa. Palvelua on tarjottu keväästä lähtien Futuricessa kokeiluluontoisesti 45 työntekijälle. ”Työntekijät kertovat saaneensa kysymyksiinsä apua. Pienenkin huolen selvittäminen
voi vapauttaa lisää energiaa työhön.” Seuraavaksi suunnitelmissa on laajentaa kokeilua koko organisaatioon. Yrityksessä työskentelee noin 500 ihmistä, jotka edustavat 45 kansallisuutta. Työntekijöistä 350 on Suomessa. Peruspaketin hinta on 500 euroa työntekijää kohti. ”Panostus tulee halvemmaksi kuin mahdollisesti uhkaava pitkä sairauspoissaolo”, Anni Knutin pohtii.

OMIEN ASIOIDEN selvittely videon välityksellä voi alkuun tuntua vieraalta. Auntiepalvelun perustajiin kuuluva Mervi Lamminen sanoo, että videokeskustelu on toiminut hyvin, koska ihmiset ovat tottuneet videokokouksiin myös työtehtävissään. Omien asioiden selvittely avokonttorissa voisi olla kiusallista, siksi yhteys onkin muodostettu esimerkiksi etätyöpäivien aikana tai kokoushuoneista. Palvelua käyttävät myös esimerkiksi Maatalousyrittäjien eläkelaitos sekä kiinteistönhuollon palveluyritys Lassila&Tikanoja, joten se ei ole rajoittunut vain tietotekniikan asiantuntijatöihin. Tähän asti käyttäjistä suurin osa on ollut naisia. Tätä voi selittää jo sekin, että ensimmäisistä asiakkaista moni on naisvaltainen työyhteisö.

Seuraavia etätuen kanavia on jo Auntiessa kehitteillä. Tekoälyhanke kehittää keskustelevaa chattibottia, joka ohjaisi työntekijän oikean asiantuntijan puheille.

Koko artikkelin pääset lukemaan tästä linkistä


Kerromme mielellämme miten Auntie voisi auttaa juuri sinun yritystäsi. Ota yhteyttä mervi(at)auntie.fi, niin Auntien perustaja ja toimitusjohtaja Mervi Lamminen tulee pohtimaan asiaa kanssasi!

Lue lisää palveluistamme yrityksille.