Auntien olemassa olon merkityksellisyys näkyy parhaiten asiakaskohtaamissa, joita voidaan järjestää kasvokkain tai kuten Auntiessa, verkon välityksellä. Matalan kynnyksen palvelut, ammattilaisen työstämät työkalut paremminvointiin sekä nopea reagointi asiakkaan haastavaan tilanteeseen, on otettu äärimmäisen hyvin vastaan, olipa yrityksen koko pieni tai suuri.

Siksi meillä panostetaan Auntie-ammattilaisten laajaan kirjoon, monikielisyyteen, osaamisen kehittämiseen sekä palautteen keräämiseen. Mielen hyvinvoinnin ammattilaisia Auntiella on jo 50 ja voimme palvella 11 eri kielellä.

”Auntie -aika on vain ja ainoastaan asiakkaan aikaa. Auntiena roolini on tukea,
kuljettaa prosessia kunkin yksilön yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Auntiena olen keskusteleva, utelias ja reflektoiva.
Asiakkaan kohtaaminen lähtee mielestäni asiakkaan itsensä asettamista
tavoitteista, muutostoiveista, voimavaroista ja motivaatiosta”, kuvailee Tarja.

Tarja Lounasmeri on aloittanut Auntiessa reilu vuosi sitten. Hänen mielestään on etuoikeus saada tehdä työtä, jonka vaikuttavuutta voi tarkastella alle puolenmetrin päästä näyttöruudulta.

Tarjan case Tarja LounasmeriSOS -paketista: ”Yksi mieleenpainuvimmista Auntie -sessiokokonaisuuksistani oli nuoren naisen asiakkuus, hän oli valinnut Auntien tarjonnasta SOS paketin. Hänen kanssaan kävimme viiden viikon ajan vakavan sairauden diagnoosin saatuaan läpi kriisin vaiheita, rakkaimmille ja tärkeimmille tilanteen avaamisen tuntemuksia, omien voimavarojen jäsentämistä ja voimavarojen tunnistamista. Hänelle se, että kynnys keskusteluun oli matala, kohtaaminen oli lämmin ja toiveikas, vaikeat tunteet ja ajatukset tuli kuulluksi, antoi hyvän pohjan jatkaa omaa paranemisprosessiaan läheisten kanssa. Joskus on hyvä saada kuulla toiselta ihmiseltä, että on olemassa normaaleja reaktioita varsin epänormaaleihin tilanteisiin.”

Tarja on koulutukseltaan ratkaisukeskeisen terapian maisteri, työnohjaaja ja johtamisjärjestelmien auditoija, joka opiskelee parhaillaan psykodynaamiseksi psykoterapeutiksi. Yhdistelemällä ratkaisukeskeisiä menetelmiä, dynaamista ymmärrystä sekä muokkaamalla teoriakehystä joustavasti asiakastilanteen mukaan, läsnäolo ja tavoitteellisuus edellä, syntyy tulosta.

Vastapainona terapiatyölle Tarja kouluttaa sote organisaatioita laadunhallintaan liittyvissä asioissa sekä toimii johtamis- ja ympäristöjärjestelmien auditoijana. Iloa ja eloa hänen elämäänsä tuo tanssillinen voimistelu 20 naisen ryhmässä.

Työhyvinvoinnin arvo ja arvostus jatkaa nousuaan. Yritykset, jotka satsaavat henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen, näkevät sen tulokset positiivisesti myös liikevaihdossaan. Meillä Auntiessa on tärkeää ylläpitää ja kehittää asiakaskokemusta. Mittaamme tuloksia ennen ja nyt. Olemme tyytyväisiä siihen, että suositteluprosenttimme on 97%.

Anna meidän kertoa lisää palvelustamme ja varaa aika verkkotapaamiseen kalenteristamme.

Auntie – Ratkaisuja tökkivään arkeen.